Bi fikrim var; destek olur musun? ‘Erasmus+ Spor Projeleri’

Önce bir fikir ile başlar her şey, ardından bir projeye dönüşür. Projeler ise üzerinde vakit ve/veya nakit harcayacak birilerine ihtiyaç duyar. Hazırlanır ama yatırımcı aranır uygulamaya konulabilmesi için. Gerek maddi gerek manevi olsun. Aksi halde ya başlamaz ya da yarım kalır.

Erasmus+ eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adı ve bu alanlarda faydalı projelere finansal destek sağlamak için var. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebebin, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmak. Ben de bunları geçen sene öğrendim. Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan bu program, zaten 2014-2020 yıllarını kapsayarak uygulanmaya başlanmış. Bu günlerde ise bütçelerinin arttırılması planlanmış.

2021-2027 döneminde eğitim ve öğretim için 25.9 Milyar€, gençlik için 3.1 Milyar€, spor için 550 Milyon€ ayrılması planlanmaktaymış.

LUDUS PROJECT

2017 yılında Spor Gönüllüleri Derneği olarak Erasmus+ Spor destekleri – İşbirliği Ortaklıkları kapsamında bütçesi 263,175€ olan Okul Öncesi Fiziksel Aktivite, Spor ve Oyun Programı Modeli Geliştirme Projesi (DEVELOPMENT OF PRESCHOOL PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM FOR STRENGTHENING OF GRASSROOTS SPORTS IN EU) hazırladık ve proje kurul tarafından 100 üzerinden 74 puan alarak kabul edildi. Bu dönemde, spor alanında yapılan 370 başvurudan ise 160’ı kabul edilmişti. Bu yazıyı hazırladığım günlerde 2018 yılı başvurularının sonucu açıklandı.

Sosyal Lider ve Sosyal Yenilikçi olarak Avrupa Spor Gönüllüleri (SPORT HAS THE POWER TO CHANGE THE EUROPE! EUROPEAN SPORT VOLUNTEERS AS A SOCIAL LEADER AND SOCIAL INNOVATOR) adlı projemiz 76 puan alarak 266,260€ hibe almaya hak kazandı. Bu gurur verici mutlulukla sizlere proje kapsamlarından bahsederek konuya gireyim.

E+ Sport Infoday, 30.01.2018- Brüksel/ Belçika

Erasmus+ Programı farklı kapsamları içeriyor. Desteklenen faaliyetler;

 

  • Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  • Politika Reformuna Destek
  • Jean Monnet Programı
  • Spor Destekleri

Ben bu programların içeriklerine teker teker değinmeyeceğim, ilgilenenler Ulusal Ajans‘ın sitesinden detaylı öğrenebilir. Ben işin biraz daha spor alanında olduğumdan bu kapsamdaki proje yazılımına değineceğim.

SPOR DESTEKLERİ

Erasmus+ Spor Programının uygulanma faaliyetleri için özel amaçları vardır, yani projenin aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yazılması gerekir. Kısaca gerçekleştirmeyi planladığınız projenin bu kapsamlara hizmet ettmesi gerekmektedir.

Doping, şike ve şiddetin yanı sıra her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık gibi sporun bütünlüğüne getirilen sınır ötesi tehditler ile mücadele etmek
Sporda iyi yönetişimi ve sporcuların çift taraflı kariyerlerini teşvik edip desteklemek
Herkes için spora daha fazla katılım ve eşit erişim aracılığıyla sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlığı iyileştiren fiziksel faaliyetlerin önemi konusunda farkındalık ile birlikte sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek

Hazırlanan spor projeleri, özellikle bazı hususları sağlamalı. Proje hazırlanırken aşağıdaki konulara dikkat edilip, bu amaca uygun bir öneri getirilmeli.

-Program ülkelerinde spor, fiziksel faaliyetler ve gönüllülük gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığın artırılması,

-Sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlığı destekleyen faaliyetlerin özendirilmesinde sporun rolüyle ilgili farkındalığın artırılması,

-Spor ve fiziksel faaliyet alanında aktif olan kurum/kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi,

-Program Ülkelerinden spor kuruluşlarının ve ilgili kurum/kuruluşların, gelişmiş ağlara daha iyi katılımının sağlanması,

-İyi uygulamaların daha iyi paylaşılması.

Spor alanındaki projelerin , Avrupa seviyesinde sporu etkileyen farklı konularda bilgi ve deneyimlerin geliştirilmesi,paylaşılması ve yaygınlaştırılması yoluyla, sporda Avrupa boyutunun geliştirilmesiyle sonuçlanması beklenmektedir. Sonuç olarak, Erasmus+ kapsamında desteklenen spor projeleri, sporda, fiziksel faaliyetlerde ve gönüllü etkinliklerde katılımın artmasına yol açmalıdır.

Projeler yazılırken bütünlük değer kazanıyor. Aşağıda önem arz eden konuları toparlamaya çalıştım.

Tutarlı (problemler, çözümler, hedef gruplar, etkinlikler, bütçe, emelleri / kaynakları / yetkinlik)

Basit (hedefler, yaklaşım)

Kanıt temelli (ön ihtiyaç analizi, son teknoloji)

Açık ve net (çözümler ve çıktılara olan ihtiyacın belirtilmesi)

Titizlik ve detay (hangi faaliyetler, ne zaman, ne kadar süreyle ve hangi kaynaklarla)

Sunulan projeler değerlendirilirken 4 kriter üzerinde duruluyor;

1)Projenin uygunluğu;Teklifin ne ölçüde gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayandığı, hedeflerin doğru tanımlandığı, AB seviyesinde katma değer katması… gibi

2)Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi;Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili uygun aşamalar da dahil, çalışma programının tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi, proje hedefleri, metodoloji, faaliyetler ve talep edilen bütçe arasında tutarlılığı… gibi

3)Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi; Uygun olan hallerde, proje tüm boyutlarının başarılı bir şekilde ortaya konulması için gerekli profile, deneyime ve uzmanlığasahip tamamlayıcı nitelikte katılımcı kurum/kuruluşları içermesi… gibi

4)Etki ve yaygınlaştırma;Proje sonuçlarının katılımcı ortaklar içinde ve dışında paylaşmaya, yaymaya yönelik faaliyetlerin uygunluğuve niteliği, planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB hibesi kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip olma ve sonuçlar üretme kapasitesi… gibi

LUDUS PROJECT//31.08.2018-Padova Üniversitesi, İtalya

İşbirliği Ortaklıkları kriterleri;

-Kar amacı gütmeyen kuruluş / kamu kurumları olması
-5 farklı program ülkesinden en az 5 kuruluş ile işbirliği yapılması
-12 ila 36 ay arasında uygulama süresinin olması
-Maksimum hibe ise 500.000 EUR
-Hibe başvurusu için son tarih genelde Nisan / Mayıs ayı

Detaylı bilgiyi, güncel başvuru tarihi ve kriterleri AB Ulusal Ajans ya da Erasmus+ web sitelerinden takip edebilirsiniz.

Son olarak, teklifiniz dünyanın sorunlarını çözmek için değil, belirli bir sorunu çözmekle ilgili olmalısına özen gösteriniz 😉 Bol Şans

Yazar Hakkında

Çağla OKTAR

Sporun gelişmesine büyük katkı sağlayan Selim Sırrı Tarcan der ki ;

Ne hastalıklı bir düşünürden, ne de cahil bir pehlivandan hayır gelmeyeceğini bilmeli ve iyi düşünür, iyi iş görür, becerikli, çalışkan, disipline sadık, sağlam insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir.

Copyright © 2017. Olimpik Olacak Cocuk.