Oyun ve Spor

JUST PLAY. HAVE FUN. ENJOY THE GAME

-Michael Jordan

Eğlence yoksa spor da yoktur bence. Hele ki çocukluk döneminde sevdirmeye gayret ettiğimiz spor alışkanlığını, hareket bilincini oyun yoluyla aşılamak en doğru yöntem. Bu konuda  ‘Çocukluk döneminin esas uğraş alanı oyundur’ diyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Zorer ve oyun ile spor ilişkisini bizler için değerlendiriyor.

Amatörce yapılan tüm spor karşılaşmalarının da esasen bir oyun olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İnsanlık tarihi boyunca boş zamanların değerlendirilmesinde oyun önemli yer tutmuştur.

Erişkinler için çalışma, uyuma ve beslenme gibi zorunlu faaliyetler dışında kendi karar verdiği zaman dilimlerine boş ya da serbest zaman deniliyor. Bu süreler içerisinde çeşitli oyun/eğlence faaliyetleri yapılabiliyor. Küçük çocuklarda çalışma söz konusu olmadığından oyun etkinliklerine ayrılacak çok geniş bir zaman dilimi mevcuttur. Spora yönlendirilmesi/teşvik edilmesi düşünülen çocukların oyun/spor birlikteliği ile desteklenmesi mümkündür. Günümüz çocuklarının önündeki en büyük tehlike olan TV-bilgisayar-tablet-akıllı telefon karşısında geçirilen hareketsiz sürelere iyi bir alternatif olarak birlikte yapılan oyun-spor aktiviteleri organize edilebilir. Evde veya dışarıda  ebeveynlerin eşlik edebileceği bu etkinlikler giderek  yaşıtların birlikteliği ile sosyalleşmenin yanı sıra, işbirliği, paylaşım deneyimlerini de geliştirici olacaktır.

 

Çocuklarda büyüme ile birlikte yarışma duygusu, kendine güven, başarma, hedeflere ulaşma gibi özelliklerin kazanılması, günümüz yaşam şartlarına hazırlayıcı bir alt yapı oluşturmaya da yardımcı olabilir.

Oyunun spora evrilmesi

Erken çocukluk döneminde başlatılan sportif oyunlar süreç içerisinde sportif yönü giderek artan zevk alınan etkinliklere dönüşebilir. Böylece oyun spora evrilebilir. Ebeveynlerin yakın gözlem ve takibi ile gerekli bilgiyi edinmek için profesyonel destek alınarak çocuklar için doğru yönlendirmeler yapılabilir.

Gelecekte spor yapma alışkanlığı olan daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunabiliriz. Çok sayıda çocuğun spora yönlendirilmesi doğal olarak bunların içerisinden artan sayıda yarışmacılar çıkmasına da imkan sağlayacaktır.

www.gazizorer.com

Değerli katkısı için Prof.Dr.Gazi Zorer ‘e teşekkür ederiz.

 

Yazar Hakkında

Çağla OKTAR

Sporun gelişmesine büyük katkı sağlayan Selim Sırrı Tarcan der ki ;

Ne hastalıklı bir düşünürden, ne de cahil bir pehlivandan hayır gelmeyeceğini bilmeli ve iyi düşünür, iyi iş görür, becerikli, çalışkan, disipline sadık, sağlam insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir.

Copyright © 2017. Olimpik Olacak Cocuk.