Kritik Dönem ; Erken Çocukluk

Bu aralar motor gelişimi ve erken beyin gelişimi arasındaki ilişkiyi okuyorum. Altını çizdiğim bir çok yer var ama aklımızda tutmamız gerekenlere öncelik tanıdım.

  • Bilim adamlarına göre  beynin gelişimi için erken çocukluk döneminde hareket ve duyusal deneyim formundaki uyaranlar önemli yer tutuyor.
  • Fiziksel aktivitenin sadece motor kontrol değil, erken beyin gelişiminin de en güçlü belirleyicisi olduğu biliniyor.
  • Motor becerileri tüm yaşlarda yaşamımızı zenginleştirmesi, fiziksel aktivite alışkanlığı ile ilgili olumlu tutum geliştirmesi bakımından önemli.
  • Beyin araştırmalarının en güçlü ortaya koyduğu gerçek, beyin gelişiminde kritik dönemin olması. Bu dönem de erken çocukluk dönemi. (o-6 yaş arası)
  • Temel kaba motor becerileri için doğum öncesinden 5 yaşına kadar, küçük kas kontrolü için 9 yaşına kadar etkin olduğu, bu dönemde deneyimler ve aktivitelerin hayati olduğu biliniyor.
  • Beyinde en güçlü etkiyi yapacak deneyimler, doğada oluşuyor.
  • Fakat en fazla yarar, kritik dönem olan erken çocukluk dönemi boyunca yaşamın ilk yıllarında gerçekleşmesinde olacaktır.

 

Gelişimsel olarak uygun bir hareket programının, beynin erken gelişiminde ve motor beceri gelişiminde etkili olacağı ileri sürülen öneriler;

  • Çocuklara topa ayakla ya da raketle vurma, topu yakalama gibi ince ve kaba motor hareketlerle görsel bilgiyi birleştiren duyusal motor ve görsel motor çeşitlilikte oyunlar
  • Orta ve şiddetli yoğunlukta kaba motor aktiviteleri ; kritik dönem  boyunca nöral bağlantıyı çoğaltan ve beyni besleyen kan akımını arttırıyor ve beyne ana enerji kaynağı olan glukozu sağlıyor.
  • Müzik ve hareketi birleştirilerek öğrenme deneyimleri

Beyin çocukluk döneminde hızlı ve kolay öğreniyor. Bu bilgi de böyle verilere yansımış.

5 yaşında, beynin öğrenme kapasitesinin %50’si,  8 yaşında ise, beynin öğrenme kapasitesinin %80’i oluşmuş olur. 

O zaman bu dönem de vermek istediğimiz mesajı doğru ve net aktarmalıyız. 10 yaşından sonra ‘Çocuğum hangi sporu yapsın’ demek, kritik dönemleri kaçırmak demek oluyor.

Yazar Hakkında

Çağla OKTAR

Sporun gelişmesine büyük katkı sağlayan Selim Sırrı Tarcan der ki ;

Ne hastalıklı bir düşünürden, ne de cahil bir pehlivandan hayır gelmeyeceğini bilmeli ve iyi düşünür, iyi iş görür, becerikli, çalışkan, disipline sadık, sağlam insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir.

Copyright © 2017. Olimpik Olacak Cocuk.